Doktor za vas

Piše: Dr. Darko Marčinko
Autor je psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije i psihoterapije, psihoanalitički i obiteljski psihoterapeut, predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb

OVO SU ODGOVORI NA TRI NAJČEŠĆA PITANJA U MOJOJ KLINIČKOJ PRAKSI
1

Što su prioriteti u očuvanju psihičkog zdravlja u doba pandemije?

Pandemija stvara pojačanu tjeskobu velikog dijela populacije. Psihička neizvjesnost, nesigurnost i suočavanje s temeljno nevidljivim problemom, koji se ne može precizno detektirati bez provođenja specifičnih testova, dodatno povećava psihički distres. Prioriteti u očuvanju psihičkog zdravlja u doba pandemije uključuju rad na prevladavanju negativnih posljedica pandemije na osobnoj, obiteljskoj i profesionalnoj razini. Pritom, optimalna komunikacija i empatijska atmosfera u međuljudskim odnosima mogu značajno pomoći u prevladavanju problema i koncentriranju na pozitivne aspekte funkcioniranja. Nemojmo zaboraviti da uz svaki distres postoji i faktor našeg odgovora, naša izdržljivost (rezilijencija). Pandemija je pokazala da su zdravstveni profesionalci pravovremeno i pozitivno reagirali te su svojim primjerom dali pozitivan poticaj i ostatku populacije.

2

Koje su preporuke za očuvanje psihičkog zdravlja u svakodnevnom radu?

Preporuke za očuvanje psihičkog zdravlja u svakodnevnom radu uključuju rano prepoznavanje psihičkih simptoma u općoj populaciji i rad s rizičnim skupinama. Pritom se ističe važnost koncepta salutogeneze (poticanja zdravlja), kao i posttraumatskog rasta, kao rezultat uspješnog rada na mentalnim potencijalima nakon krize i trauma. Stres kod ljudi obično stvara tzv. psihološku regresiju u kojoj mogu prevladati manje zreli mehanizmi obrane od onih koje je osoba prije koristila. Bitno je naglasiti da svaka kriza i stres trebaju biti shvaćeni i kao izazov.

Stres, osim što ima negativnu komponentu (tzv. negativni stres ili distres), ima i pozitivnu komponentu. Pozitivni stres, koji se povezuje uz pojam rezilijencije, omogućava nam da uz dobru analizu problemskih situacija radimo na rješenjima. Rješenja se razvijaju na individualnoj razini (naša ličnost), ali i na grupnoj razini, gdje optimalna komunikacija nudi okvir i temelj za uspješan rad na brojnim procesima rješavanja problema. U komunikaciji treba nastojati uključiti i prepoznavanje mehanizama odgovornih za ponašanje neke osobe, koje ide od površinske, ponašajne razine, koja je lakše vidljiva, prema dubinskoj razini (izvan zone svjesnog!), koja je kompleksnija i za čije je tumačenje potrebno poznavanje psihodinamike.

3

Koliko u usporedbi s drugim zemljama u Hrvatskoj ljudi stigmatiziraju osobe sa psihičkim teškoćama?

U Hrvatskoj se bilježi pozitivan pomak u smanjenju stigmatizacije ljudi koji traže psihijatrijsku pomoć. Sve je više mjesta na koja se ljudi sa psihičkim smetnjama mogu javiti. U novije vrijeme, kada su pritisci na građane sve veći, raste i pojavnost psihičkih kriza. Važno je naglasiti da je prognoza izlječenja, ako se osoba javi za pomoć ranije, znatno bolja nego kada se javi u kasnoj fazi psihičke krize ili psihičkog poremećaja. Svako medijsko nastojanje da se prikaže istina o nastanku i liječenju psihičkih poremećaja je korisno. Istraživanja smatraju da je nedostatak informacija o nastanku i liječenju psihičkih poremećaja jedan od glavnih faktora slabog javljanja na liječenje.

Znači, istina u medijskim napisima i tekstovima važan je faktor u borbi protiv stigme koju psihički poremećaji još nose. Važno je naglasiti da blaži i srednje teški psihički poremećaji utječu negativno na jedan dio ličnosti osobe koja pati od nekog takvog poremećaja, a ostali, kreativni dijelovi ličnosti mogu ostati očuvani. Samo vrlo teški oblici psihičkih poremećaja devastiraju većinu kapaciteta ličnosti, ali to je rijetko. Stoga je vrlo bitno osobi koja pati od psihičkog poremećaja dopustiti da dobije adekvatnu pomoć i nastavi razvijati kreativne dijelove ličnosti, koje poremećaj često prikrije. Što je manja stigma prema prepoznavanju i liječenju psihičkih poremećaja to je društvo na višem stupnju razvoja.

PRAVILA PRIVATNOSTI | UVJETI KORIŠTENJA

Copyright i Design by 01 Content & Technology – C3 Croatia | Sva prava pridržana | 2021

Projekt je nastao u produkciji agencije za premium sadržaj i tehnologiju 01 Content & Technology – C3 Croatia i Plive, u skladu s najvišim profesionalnim standardima