Doktor za vas

Piše: Dr. Hrvoje Jednačak
Autor je specijalist neurokirurg Klinike za neurokirurgiju KBC-a Zagreb

OVO SU ODGOVORI NA TRI NAJČEŠĆA PITANJA U MOJOJ KLINIČKOJ PRAKSI
1

Kada se obratiti neurokirurgu?

Neurokirurgija je medicinska disciplina koje pokriva velik dio patologija u medicini. Specijalisti neurokirurzi liječe u suradnji s ostalim medicinskim granama. Područja neurokirurgije su brojna, pa imamo vaskularnu neurokirurgiju, stereotaktičku neurokirurgiju, funkcionalnu neurokirurgiju, traumatsku neurokirurgiju, onkološku neurokirurgiju, neurokirurgiju dna lubanjske osnove, pedijatrijsku neurokirurgiju, spinalnu neurokirurgiju, neurokirurgiju perifernih živaca te mnoge druge. Nije rijetko da neurokirurzi zbog svoje posebne vještine rade neke zahvate koji su naizgled iz područja plastične kirurgije i drugih kirurških grana. 
Dakle, neurokirurgu se obraćate kada imate progresivni neurološki deficit koji ne reagira na konzervativnu terapiju ili sva ona stanja koja zahtijevaju trenutno ili žurno neurokirurško liječenje.

2

Kada je potrebna neurokirurška operacija?

Tri su razine hitnosti neurokirurške operacije: trenutna, žurna i elektivna. 
Trenutna, odnosno neodgodiva neurokirurška operacija potrebna je kad je riječ o hitnom stanju. Ono je najčešće uzrokovano traumom, a operacija je nužna što je prije moguće zbog drugih eventualnih politraumatskih zbivanja.
Žurni zahvati u neurokirurgiji, ovisno o kliničkoj slici, brzini razvoja simptoma i deficita, omogućavaju kratku opservaciju, ali ne i dugu odgodu.

Elektivni zahvati ili “rutinski”, kako ih se često naziva u javnosti, nikad nisu rutinski jer se svakom zahvatu pristupa pomno i ozbiljno.

Razlozi neurokirurških operacija mogu biti i infekcije i krvarenja te maligni procesi koji oštećuju strukture centralnog živčanog sustava, kao što su mozak, leđna moždina, moždane ovojnice, likvorski i vaskularni sustav.

3

Imam oštećenje više razina kralježnice, trebam li na operaciju?

Ispupčenje intervertebralnog diska i hernijacija intervertebralnog diska, koji se dodatno dijele na protruziju, ekstruziju i sekvestraciju, tipovi su i razine promjene pozicije diska ili dijela diska. Odnos međukralježničnog diska i ostalih struktura kralježnice, kao što su fasetni zglobovi, žuti ligamenti i trupovi kralježaka, te svih drugih struktura utječe ili može utjecati na kliničku sliku. Dakle, nije disk jedini krivac! 
Odluka o operativnom zahvatu ovisi o nizu faktora, a prije svega o tome koja je razina zahvaćena, odnosno koliko je razina zahvaćeno. Neke razine, bez obzira na markantan slikovni nalaz, ne izazivaju veće tegobe dok druge zahtijevaju neurokirurški zahvat.

Neurokirurgu donesite sve svoje nalaze i budite objektivni u iznošenju tegoba. On će sagledati stanje i poduzeti potrebno. Dobra priprema i rehabilitacija sastavni su dio neurokirurškog liječenja. Stoga je potrebna suradnja neurokirurga te bolničke i izvanbolničke specijalistike, prije svega suradnja sa specijalistima fizijatrije, odnosno specijalistima za bol, ali i drugima.

PRAVILA PRIVATNOSTI | UVJETI KORIŠTENJA

Copyright i Design by 01 Content & Technology – C3 Croatia | Sva prava pridržana | 2021

Projekt je nastao u produkciji agencije za premium sadržaj i tehnologiju 01 Content & Technology – C3 Croatia i Plive, u skladu s najvišim profesionalnim standardima