Doktor za vas

Piše: Dr. Stjepan Ivanković
Autor je specijalist opće kirurgije, subspecijalist kardiokirurg, Klinika za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb

OVO SU ODGOVORI NA TRI NAJČEŠĆA PITANJA U MOJOJ KLINIČKOJ PRAKSI
1

Koja je razlika između ugradnje stenta i premosnica (“bajpasa”)?

I jedna i druga operacija koriste se kod revaskularizacije miokarda. Stentovi su male mrežice koje drže otvorenom začepljenu ili stenoziranu koronarnu arteriju. Ugrađuju ih interventni kardiolozi i, ovisno o pristupu, najčešće se kroz radijalnu ili femoralnu arteriju uvede kateter, koji se potom dovede do koronarnih arterija koje se onda dilatiraju. Taj zahvat znatno je manje invazivan za bolesnika te ne zahtijeva otvaranje prsne kosti. Kod nekih se bolesnika koronarne arterije ne mogu dilatirati ili ih je, iz različitih razloga, jako rizično dilatirati. U tim se slučajevima bolesnika podvrgava operaciji revaskularizacije miokarda. To rade kardijalni kirurzi. Otvara se prsni koš te se uz pomoć venskih ili arterijskih graftova (koji se posebno vade iz noge, ruke i ispod prsne kosti) rade premosnice koje omogućuju premoštenje stenoze u koronarnoj arteriji.

2

Smijem li jesti zeleno povrće ako pijem antikoagulantne lijekove?

Prehrana bogata vitaminom K, kojim obiluje, na primjer, zeleno povrće, utječe na vrijednosti PV/INR, pa ju je potrebno ujednačiti. Vitamin K sudjeluje u koagulaciji, pa djeluje suprotno lijekovima za antikoagulaciju. Svakako nije istina da bolesnici koji piju antikoagulantne lijekove ne smiju jesti zeleno povrće. Dapače, smiju i trebaju, ali, naravno, umjereno kao i sve ostalo.

3

Smijem li nakon operacije srca na MR?

Najčešće da. Današnji materijali koji se upotrebljavaju, od umjetnih zalistaka do žica kojima se zatvara prsna kost, suvremeni su te smiju na MR. Postoje i potvrde proizvođača kojima se jamči sigurnost do određene jačine magnetskog polja aparata izraženog u teslama.

PRAVILA PRIVATNOSTI | UVJETI KORIŠTENJA

Copyright i Design by 01 Content & Technology – C3 Croatia | Sva prava pridržana | 2021

Projekt je nastao u produkciji agencije za premium sadržaj i tehnologiju 01 Content & Technology – C3 Croatia i Plive, u skladu s najvišim profesionalnim standardima